Watershepherd

laat regenwater niet naar de zee stromen

Waarom Watershepherd?

Watershepherd bestrijdt de te lage grondwaterstand

"Tijdens mijn dagelijkse fietstochten kom ik bijna altijd bij de Goorloop, de Stiphoutse-, de Schootenseloop en rivier de AA. Daar zie ik het water met grote snelheid richting zee gaan en zeker als er meer dan 5 mm regen op een dag valt. Het grondwaterniveau blijft maar verder dalen en daar maak ik me zorgen over.

En wat te denken van de verzilting in Zeeland en het zakken van woningen op veengronden?"

Pieter Schepers,
bedenker van Watershepherd

Wanneer de grondwaterstand ver uitzakt, kan dit negatieve gevolgen hebben:

  • Verdroging van stedelijk groen, landbouwgewassen en natuur, doordat wortels geen water meer kunnen onttrekken. Dit uit zich in extra groenbeheerkosten, bladverlies, sterfte en natuur en bermbranden.
    In de landbouw leidt droogtestress tot een afname van de gewasopbrengst. Gewassen die slecht tegen droogte kunnen zijn bijvoorbeeld groenten, aardappelen en bieten. Boeren proberen opbrengstderving te voorkomen door hun gewassen te beregenen of water toe te voegen via ondergrondse irrigatie.   
  • Schade aan gebouwen en infrastructuur door lokale bodemdaling, zogenaamde verschilzetting. Dit uit zich in scheuren, scheefstand van gebouwen, loszittende trottoirtegels en gebroken leidingen. Maar ook schade aan houten (paal)funderingen.  (Bron: www.klimaatadaptatie.nl)
  • In steden en bedrijfsterreinen ontstaat hittestress.

Het is dus van groot belang dat het grondwaterpeil op een aanvaardbaar niveau blijft en regenwater kan daar een belangrijke rol in spelen. Volgens het Alterra-rapport 1447* gaat echter van het gevallen regenwater slechts 9,8% naar het grondwater. Maar nog erger is, dat 26% (N.b.: dat is ruim 6,8 miljard m3 water per jaar) rechtstreeks afgevoerd wordt naar de zee. Het restant, ongeveer 64%, verdampt gewoonweg.

Watershepherd

Watershepherd is een methode om het regenwater op te vangen en het direct te geleiden naar het grondwater.  Hierbij wordt het grootste deel van het regenwater, gevallen op zonnepanelen/-parken en daken van gebouwen met een dak van minimaal 100m2 van bijvoorbeeld scholen, bedrijven, boerderijen en sportkantines rechtstreeks naar het grondwater gebracht en wat belangrijker is, daar behouden.

Op 1 januari 2022 is een pilot-project in Zuid-Oost Brabant gestart. De eerste resultaten na 6 weken laten zien dat met Watershepherd van elke 100 liter regen die er gevallen is 65,8 liter naar het grondwater is gegaan. Normaal bereikt slechts 9,8 liter het grondwater. Daarnaast verdampte 34,2% (dat was 64%) en stroomde 0% naar de zee, wat normaliter 26% zou zijn.
De positieve bijkomstigheid is dat de altijd in de regen aanwezige CO2 en stikstof niet op de aarde komt maar in de grond verdwijnt.

Verantwoording

De ideeën van Watershepherd zijn gedeponeerd en geregistreerd bij het B.B.I.E. met de nummers BIOP 129533 resp. 135105 op 03-01-2021 en 03-01-2022.

* Paulissen M.P.C.P.  e.a., 2007, Alterra- rapport 1447, universiteit van Wageningen.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op via info@watershepherd.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.